Kontakt

Tomasz Smacha
tomasz@skillwell.pl
tel. +48 509 307 007

adres do korespondencji:
SKILL WELL Sp. z o.o.
Skr. poczt. nr 4
ul. Główna 58
61-010 Poznań 10
POLSKA

siedziba:
SKILL WELL Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 31/33
61-016 Poznań
POLSKA

www.skillwell.pl
biuro@skillwell.pl
tel. + 48 61 812 46 63
fax. + 48 61 812 46 63

NIP: 7822409842
REGON: 300651461
KRS: 0000297322
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Bank: Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 08 1090 1463 0000 0001 0935 6426